یک متخصص رنگ و لایت، باید جام سر را به طور کامل بشناسد و مهارت انجام انواع تقسیم بندی جام سر را داشته باشد.

در جلسه‌ی آشنایی با جام سر و تقسیم بندی، جام سر به طور کامل بررسی شده و انواع تقسیم بندی از جمله تقسیم بندی ۴ قسمتی، ۶ قسمتی و ۹ قسمتی آموزش داده شده است.

در این جلسه، تقسیم بندی برای انجام کارهای رنگ ریشه و رنگ و دکلره کامل و لایت کلاسیک آموزش داده شده و تمرینات لازم برای بدست آوردن مهارت کافی، گفته شده است.

این جلسه پیش نیاز تمامی جلسات عملی رنگ و لایت می‌باشد و ریزترین نکات مربوط به مسلطتر شدن فرد در حوزه‌ی رنگ ولایت در این جلسه گفته شده است.

 

زمان جلسه: ۵۵ دقیقه.

نوع فایل : تصویری، فرمت MP4.