برای متخصص شدن در حوزه‌ی رنگ و لایت نیاز به آموزش صحیح و تکرار و تمرین است.

در این دوره تلاش شده که یک آموزش صحیح و کامل و اصولی در اختیار افرادی که علاقمند به کار در حوزه‌ی رنگ و لایت هستند، قرار بگیرد.

در هر جلسه برای بدست آوردن مهارت آموزش داده شده، تمرینات لازم عنوان شده است.

جلسه‌ی درست کردن نمونه‌ی مو یکی از کاربردیترین جلسات برای انجام تمرینات این دوره است.

در این جلسه به طور عملی درست کردن نمونه‌ی مو، آموزش داده شده است.

این جلسه پیش نیاز انجام تمرینات دوره است.

 

زمان جلسه: ۲۳ دقیقه.

نوع فایل: تصویری، فرمت MP4.