نهادینه شدن یک عادت

یک روزی از خواب بیدار می‌شوی و می‌بینی صبحانه‌ات شده تخم مرغ و قهوه، ناهارت گوشت و شامت باز تخم مرغ و دیگر میل زیادت به خوردن غذاهای رنگارنگ از بین رفته. و این یعنی درست شدن الگویی که مدتها به دنبال درست کردنش بودی و مداومت ورزیدی. برای درست شدن میل و نیازم به غذا سالها بود که کم یا زیاد تلاش می‌کردم و از آنجا که همیشه لاغر بودم و هیکلی متناسب داشتم تلاش‌هایم در حد پیگیری آموزش‌های درست بود و تا حدی اجرای آنها! ولی از سال پیش به دنبال افزایش انرژی و درست کردن الگوی غذایی‌ام به طور واقعی بودم و مدتی‌ست که هر بار به مدل رفتارم در مقابل غذا نگاه می‌کنم از این موضوع که در من چیزی عوض و درست شده، لذت می‌برم. خوردن غذاهای سالم برایم از روی اجبار نیست بلکه...

ادامه مطلب