۹۰ از ۹۰

بالاخره روز نودم رسید! 🎉🎊🎉🎊 تو این نود روز، هر روز یه سری قدم برداشتم برای بهتر شدن خودم و واقعاً بابتش خوشحالم 🥰 از روزی که توی دفترم برای نود روز برنامه ریزی کردم و تاریخ تموم شدنش رو مشخص کردم، ذوق رسیدن به امروز رو داشتم. و البته امروز دوباره تقویم رو اوردم و مشخص کردم اگر فردا دوباره این سیکل رو شروع کنم، روز آخر چه روزی میشه و به امید خدا یه دوره دیگه میرم جلو تا هر روز بهتر و بهتر بشم. یک سری کارهای دیگه هم برای بهبود بیشتر مشخص کردم که انجام بدم و امیدوارم بتونم درست عملیشون کنم. خدایا صد هزار مرتبه شکرت ❤️  

ادامه مطلب