متخصص رنگ و لایت باید کامل با پایه‌های دکلره آشنا باشد تا بتواند به مراجعه کننده‌ی خود، مشاوره صحیح و درست بدهد و همچنین رنگ‌موی مورد نظر وی را با حفظ سلامت مو، بدست بیاورد.

از این جهت آشنایی کامل با پایه‌های دکلره بسیار مهم است.

 

در جلسه‌ی پایه‌های دکلره، به صورت عملی روی چندین نوع مو، پایه‌های دکلره بدست آمده و سلامت آنها بررسی شده است.

این جلسه به هنرجو برای انجام تمرینات مربوط به جلسات آشنایی کامل با اکسیدان، آشنایی کامل با رنگ‌مو و آشنایی کامل با دکلره، کمک شایانی می‌کند.


زمان جلسه: ۳۹ دقیقه.

نوع فایل : تصویری، فرمت MP4.

پیش نیاز:


دوره‌ی آموزش تخصصی رنگ و لایت:

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش اول

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش دوم

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش لایت با کلاه (مش کلاهی)

آموزش تخصصی رنگ و لایت و دکلره مو