زمان جلسه: ۲۶ دقیقه.

نوع فایل: تصویری، فرمت MP4.

 

 رنگ‌، نقش بسیار مهمی در کار یک متخصص رنگ و لایت دارد. ما به عنوان یک متخصص رنگ و لایت قبل از شناخت رنگ مو باید پا به دنیای رنگ بگذاریم و رنگ‌ها را کامل بشناسیم.

شناخت رنگ‌ها و استفاده از خاصیت‌های آنها، هم در زندگی حرفه‌ای و هم در زندگی شخصی‌مان تاثیر بسزایی دارد.

ما به عنوان متخصص رنگ و لایت برای پاسخ درست و مناسب به سوال متداول و رایج مراجعه کننده (مشتری) خود با این محتوا که (به نظر شما این رنگ به من میاد؟) و امثال آن، باید با دنیای رنگ‌ها کاملا آشنا باشیم. رنگ‌های گرم و سرد و ماهیت و خاصیت آنها را بدانیم. باید رنگ های اصلی و ثانویه و مکمل را بشناسیم.

در زمان ترکیب رنگ‌ها برای رسیدن به رنگ دلخواه مشتری باید با ماهیت رنگ‌ها، فارغ از اینکه از چه نوع رنگ‌مویی یا از چه برندی استفاده می کنیم، آشنا باشیم تا انتخاب درست  و مناسبی داشته باشیم.

زمانی که موی مشتریمان رنگ نادلخواه دارد و یا زمانی که با رنگ نامطلوب در زمان دکلره و لایت مواجه می‌شویم باید با دنیای رنگ‌ها و دایره رنگ آشنا باشیم تا به راحتی رنگ‌های مناسب برای خنثی کردن رنگ نادلخواه را انتخاب کنیم.

آشنایی با دایره رنگ و شناخت رنگ‌ها علاوه بر زندگی حرفه‌ایی‌مان به ما کمک می کند تا در زندگی شخصی،  دیزاین محیط خود، تغییرات مثبت ایجاد کنیم و با کمک خاصیت رنگ‌ها، انرژی محیط را متعادل و متناسب کنیم.

 

 مطالبی که در این جلسه یاد می گیرید:

  • معرفی رنگ های اصلی، ثانویه، ثالث.
  • شناخت مثلث رنگ و دایره رنگ.
  • آشنایی با رنگ های گرم و سرد و خاصیت آنها.
  • رنگ های مکمل و خاصیت آنها.
  • بررسی کاربرد هر رنگ در حوزه‌ی تخصصی رنگ و لایت.

این جلسه پیش نیاز تمامی جلسات این دوره است و دانش و آگاهی آن در حین کار برای مشتری، از مرحله‌ی مشاوره درست تا ترکیب رنگ‌ها، تاثیر بسزایی دارد.


دوره‌ی آموزش تخصصی رنگ و لایت:

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش اول

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش دوم

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش لایت با کلاه (مش کلاهی)

آموزش تخصصی رنگ و لایت و دکلره