یک متخصص رنگ و لایت، باید جام سر را به طور کامل بشناسد و مهارت انجام انواع تقسیم بندی جام سر را داشته باشد.

در جلسه‌ی آشنایی با جام سر و تقسیم بندی، جام سر به طور کامل بررسی شده و انواع تقسیم بندی از جمله تقسیم بندی ۴ قسمتی، ۶ قسمتی و ۹ قسمتی آموزش داده شده است.

در این جلسه، تقسیم بندی برای انجام کارهای رنگ ریشه و رنگ و دکلره کامل و لایت کلاسیک آموزش داده شده و تمرینات لازم برای بدست آوردن مهارت کافی، گفته شده است.

این جلسه پیش نیاز تمامی جلسات عملی رنگ و لایت می‌باشد و ریزترین نکات مربوط به مسلطتر شدن فرد در حوزه‌ی رنگ و لایت در این جلسه گفته شده است.

خوب است بدانید که تسلط بر تقسیم بندی و شناخت کامل جام سر به شما به عنوان متخصص رنگ و لایت کمک خواهد کرد، خلاقیت بیشتری در انجام رنگ و لایت‌های فشن و مدروز داشته باشید. به این موضوع مهم در جلسات آموزشی بخش دوم و پیشرفته‌ی دوره‌ی رنگ و لایت پی خواهید برد.


زمان جلسه: ۵۵ دقیقه.

نوع فایل : تصویری، فرمت MP4.


دوره‌ی آموزش تخصصی رنگ و لایت:

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش اول

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش دوم

دوره تخصصی رنگ و لایت – بخش لایت با کلاه (مش کلاهی)

آموزش تخصصی رنگ و لایت و دکلره مو