بالکن قشنگم

چندوقت پیش بالکن خونه رو تمیز کردم و هر چیز اضافه‌ای که بود رو برداشتم و وسایلی که باید میموند رو حسابی تمیز کردم و یه جورایی همه رو تو کمدِ توی بالکن جا دادم و تقریباً بالکن خالی شد و بعد آماده‌اش کردم برای نشستن و لذت بردن. از اون زمان دیگه هر روز اگر خونه باشم، گلدن تایم و نزدیکای غروب، می‌رم تو بالکن می‌شینم و به آسمون و ابرها و پرنده‌ها و درخت‌های تو خونه‌ی خودمون و همسایه‌مون و خیابون نگاه می‌کنم و کلی لذت می‌برم و البته در کنار نگاه کردن و لذت بردن معمولاً زبانم رو می‌خونم و بین آنتراکش چای دم می‌کنم و چای می‌نوشم. علاوه بر همه‌ی اینها، پرنده‌ها کلی هنرنمایی می‌کنند و موسیقی‌ پس زمینه‌ی ماجرا رو بر عهده دارند . 😌 یه زمان بهشتیه واقعاً. همه چیز به کامه. مخصوصاً ماه...

ادامه مطلب