اگه سریال ترکی هم بود!

پای ویدیوکال داشتم به مامانم می‌گفتم ( آره امروزم ضبط داشتم، خدا رو شکر خیلی خوب بود) دیدم مامانم داره سعی می‌کنه نخنده! گفتم چی شده؟ چرا می‌خندی؟ 😁 ضبطه دیگه! طفلی هی جلوی خودش رو می‌گرفت که لبهای کش اومده‌اش دیده نشه 😂 دیگه بعد کلی اصرار من گفت اگه سریال طولانی ترکی هم بود دیگه باید تموم میشد. هر دقیقه ما ازت می‌پرسیم چیکار می‌کنی یا میگی ضبط بودم یا پای سایت و دوره‌امم. کی تموم میشه پس؟ 😂😂😂 مامانم که شروع کرده بود به گفتن این حرف‌ها، من داشتم از خنده این سمت ویدیوکال غش می‌کردم 😂 بعد از کلی خندیدن گفتم که مادر من، این کار منه و هیچوقت هم تموم نمیشه و همیشه ادامه داره  و خدا رو شکر می‌کنم برای این کار و واقعاً‌ با عشق و علاقه انجامش میدم 🥰❤️

ادامه مطلب