عمل می‌‌کنم به ایمانم

تصمیم گرفتم اگر ادعای این را دارم که آدم با ایمانی‌ام یا حداقل چندین سال است که تلاش می‌کنم خودم و شخصیتم را بهبود ببخشم، این تلاش‌ها را به صورت بیشتر و عملی‌تر در زندگیم نمایان سازم. (واقعاً نمایان سازم رو از کجا پیدا کردم؟!😁🤭) در همه‌ی زمینه‌های زندگی‌ام. هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه‌ایم تصمیم گرفتم به زمانبندی دقیق خداوند ایمان راسخ داشته باشم و فارغ از هر هیاهوی بیرونی در راه آن چیزی که درست هست قدم بردارم و نگران و ناراحت چیزی نباشم. اگر ایمان دارم که هر چیزی در زمان مناسب خودش اتفاق می‌افتد دیگر نگران چیزی نیستم. اگر ایمان دارم که چیزی که حق من است به من داده می‌شود، دیگر به بیرون از دنیای خودم کاری نخواهم داشت. قبلاً‌ این ادعا را داشتم ولی در عمل که به زندگیم نگاه می‌کنم چیزی...

ادامه مطلب