سپاسگزاری واقعی 🤍

امروز یه جمله شنیدم که خیلی به دلم نشست. گفتم بذار اینجا بنویسم که همیشه یادم بمونه. اون جمله این بود: سپاسگزاری واقعی یعنی راضی باشی.   حس رضایت از چیزهایی که داری یعنی تو سپاس‌گزاری. واقعاً این بهترین تعریفی بود که شنیده بودم... 🤍

ادامه مطلب