عملکرد دستگاه‌های تراپی مو

زمان جلسه: ۵۰ دقیقه. نوع فایل: تصویری، فرمت  MP4. به کار بردن دستگاه‌های تراپی مو، اثربخشی و کیفیت درمان را بیشتر و باعث ماندگاری بیشتر اثر تراپی مو می‌شود. از این رو، بخشی از جلسات دوره به آموزش دستگاه‌های تراپی و عملکرد آنها اختصاص داده شده است. در جلسه‌ی عملکرد دستگاه‌های تراپی، به بررسی کارایی این دستگاه‌ها پرداخته شده و در این جلسه عملکرد آنها کامل بررسی شده است. در واقع آموزش این جلسه، یک آموزش عملی‌ست و هنرجو در این جلسه یاد می‌گیرد چطور با دستگاه‌های تراپی مو، کار کند. تنظیمات دستگاه‌ها برای تراپی‌های مختلف مو، گفته شده است. چگونگی به کار گیری آنها در زمان تراپی کامل توضیح و به صورت عملی آموزش داده شده است. در واقع یک گام مهم از کارهای تراپی مو در این جسله آموزش داده شده است و این جلسه، پیش نیاز تمامی تراپی‌هایی که در...

Continue reading