آموزش پلکس تراپی و خاویار تراپی، ویتامینه و…

زمان جلسه:  ۵۰ دقیقه. نوع فایل: تصویری، فرمت MP4.   راه‌های تراپی و درمان مو، بسیار است و در این جلسه، به بررسی تراپی‌های ارزشمندی چون پلکس تراپی و خاویار تراپی و هیربانداژ و تراپی‌هایی مانند آنها، پرداخته شده است. موضوعاتی که در این جلسه آموزش داده شده است: بررسی کاربرد تراپی‌هایی مثل پلکس تراپی و خاویار تراپی بررسی رفع آسیب‌هایی که بعد از انجام این تراپی‌ها آموزش مراحل تراپی آشنایی با کاور پلکس و هیربانداژ و... این جلسه جز جلسات دوره است و چندین تراپی مهم در آن آموزش داده شده است و یادگیری مطالب گفته شده، منوط به گذراندن جلسات پیش نیاز است. بعد از یادگیری این جلسه، سراغ یادگیری، آموزش جلسه‌ی آموزش موادزنی به مو ـ بخش پلکس تراپی بروید.   پیش نیاز: آشنایی با مو و ساختار آن آسیب‌های مو آشنایی با مواد تراپی مو دستگاه‌های تراپی مو عملکرد دستگاه‌های تراپی...

Continue reading