نعمت بزرگ کار

دیروز داشتم رو درست کردن اسلایدر سایت کار می‌کردم و وقتی برای لحظه‌ای از پای لپ تاپ بلند شدم، دیدم چقدر حال روحیم بهتره. وقتی تمرکز کرده بودم روی کارم، هر فکر دیگه‌ای از ذهنم خارج شده بود و این واقعاً برام لذتبخش و لازم بود. لازمتر از هر چیز دیگه‌ای... کار داشتن و انجام کار با تمرکز واقعاً‌ نعمته. یک نعمت بسیار بزرگ... ❤️ مخصوصاً انجام کاری که بهش علاقه داری.

ادامه مطلب