آهسته مساویست با سریع

آهسته یعنی روان، روان یعنی سریع در نتیجه آهسته مساویست با سریع این حرف یکی از حرف‌های طلایست که به نظرم آدمهای عجول باید سرلوحه‌ی زندگیشان قرارش دهند! سالها قبل این حرف را از فرد عزیزی شنیدم و این چند روز اخیر دائم در ذهنم می‌چرخید. ولی قسمت روانش یادم نمی‌آمد و جمله کامل نمی‌شد! دائم به خودم می‌گفتم چطوری میشد که معادله آهسته یعنی سریع درست درمییومد؟! امروز صبح موقع رانندگی یادم آمد که... هر کاری که آهسته انجام شود، راحت و روان پیش می‌رود و هر کاری که راحت و روان پیش برود، سریع جلو می‌رود. در نتیجه آهسته مساویست با سریع. من به عنوان آدم عجول ماجرای زندگی، بیشتر مواقع از عجله‌ام آسیب دیدم و هر زمانی که صبور بودم و در صلح به سر می‌بردم، همه چیز خیلی راحت و ساده در زندگیم پیش رفته. این موضوعِ عجله، زود پیش...

Continue reading