وحشی‌ترین کتاب

کتاب بندها، وحشی‌ترین کتابیه که خوندم. احساس کردم نویسنده بی‌محابا‌ و ممتد ورود می‌کنه به ذهن، فکر و روحم و فرصت لحظه‌ای نفس کشیدن هم نمیده. نفس گیر و دلچسب.

ادامه مطلب