سکوت و آرامش

هر چند وقت یک بار واقعاً نیاز دارم با خودم خلوت کنم و راه و مسیرم را بررسی کنم و چالش‌های ذهنی که با آنها مواجه شده‌ام را از دید و زاویه‌ی جدیدتر و بهتری بررسی کنم. فقط روز اول سال این فرصت پیش آمد، بعد از مسافرتم هم بخاطر شرایطی که پیش آمده بود، اصلاً جان و توان فکر کردن و تمرکز کردن را نداشتم. ولی امروز یقه‌ی خودم را گرفته بودم و بیخیال ماجرا هم نمیشدم! می‌دانم بیشتر از اینها زمان می‌خواهم تا دوباره به آن صلح درونی دلخواهم برسم. کتاب غول مدفون را عید تمام کردم. خط داستانی و جهان خلق شده کتاب را دوست داشتم. تیر ماه سال پیش این کتاب را شروع کرده بودم ولی بخاطر مسافرت طولانی و مسائل بعدش و شاید کُند بودن ریتم داستان که مثل حرکت آهسته شخصیت‌های کهنسال داستان بود،...

ادامه مطلب