Mariage d’Amour

موزیک Mariage d'Amour یکی از عاشقانه‌ترین، لطیف‌ترین، آرامشبخش‌ترین آهنگ‌های‌ست که شنیدم و آرزوی نواختنش را دارم. من که با این تمرین‌های کم روزانه، به هیچ نقطه‌‌ی روشنی در پیانو، هنوز نرسیدم! ولی یکی از همسایه‌ها به تازگی این آهنگ را یاد گرفته و هر شب تمرین می‌کند و من در آن لحظه‌ها، دنبال جایی در خانه می‌گردم که بیشترین صدای تمرین‌هایش را داشته باشم... 🤍

Continue reading