گیفت

امروز داشتم فکر می‌کردم، امسال چه هدیه‌های بزرگی گرفتم. یکی از بزرگترین هدیه‌هایی که گرفتم، فرصت دوباره زندگی کردن بود. مرگ لاله‌ی گوشم رو لمس کرد و رفت! دقیقاً امسال معنی حرف (خطر از بیخ گوشت رد شد) را به چشم دیدم. هم معجزه بود و هم خیلی برای من درس داشت. در لحظه ممکنه هم خودت بری و هم هر آنچه که ساختی و فکر می‌کنی برای توه!!!   دومین هدیه‌ی بزرگی که گرفتم، پیشرفت کارم بود و بابت آن، بسیار خوشحال و سپاسگزارم. .... 🤍

Continue reading