امروز سیزدهم سال ۱۴۰۳ است.

سیزده روز از سال ۱۴۰۳ گذشته و من نه در اینستاگرام پستی گذاشتم و عید و شروع سال را تبریک گفتم و نه در سایتم علائم حیاتی از خودم نشان دادم! ولی در زندگی واقعی بسیار لحظه‌های شاد و لذتبخشی را گذراندم... استراحت کردم. بازی و تفریح کردم. از هوا و زمین و آسمان و آب و صدای پرنده‌های بهشتی لذت بردم. حال دلم آرام بود و آرامش داشتم. از حضور در کنار خانواده و عزیزانم شاد بودم و خندیدم و رقصیدم و... زندگی واقعی را زندگی کردم. واقعی زندگی کردن، یک نعمت است. نعمتی که من در آدمهای کمی در زندگی‌ام دیده‌ام. قبل سال تصمیم داشتم، تنها چند روز به دیدار خانواده در تعطیلات بروم و خیلی زود هدفی که تعیین کرده بودم را به صورت تمرکزی جلو ببرم ولی اتفاقاتی که در اواخر سال افتاد و گشایشی که در درونم شکل گرفت، سبب...

Continue reading