نقش‌ها

آدم‌ها که متوجه میشند تو آدم خوبی هستی، نمی‌خوان ازت دور بشن و میخوان تو رو داشته باشند. مخصوصاً توی روابط عاطفی. ولی تو که از طرف خوشت نمی‌آید با هزاران زبان که مطمئناً اوایل به زبان خوش هست و بعد با بدترین حالت، اون آدم رو از خودت دور میکنی ولی اون آدم پیش خودش میگه: اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی 😂 از همینجا اعلام می‌کنم که لیلی از آدم‌هایی که یک ذره هم عزت نفس ندارند، نه تنها خوشش نمی‌آید بلکه اگر قبل شکستن ظرف یک میلیونم درصد امکان حضورش بود، بعد از شکستن ظرف اون یک میلیونم هم به نیستی مطلق برای همیشه رسید. گاهی در این شرایط یاد جیم کری در فیلم احمق و احمقتر می‌افتم! این از این. (نمیخوام وارد حاشیه بشم ولی منظورم از خوب بودن، معیارهایی هست که طرف تو ذهنش...

Continue reading