انیمیشن Elemental

See

عاشق انیمیشن Elemental شدم! هر روز چند تا از سکانس‌هاش رو می‌بینم و دیالوگ‌هایی که دوست دارم رو همراه کاراکترها میگم! .See, I  told you are special !You see, He likes it .I realy love when your light does that  !!?Are you sure about this one و.... وقتی نور میشی و به زندگی یک آدم می‌تابی وقتی دنیاش رو پُر از رنگ می‌کنی می‌تونی مطمئن باشی که قلبش رو داری... 🤍

Continue reading