نوشته‌های من

سرسپردگی 🤍

لحظه‌ی سرسپردگی و انجام هر آنچه به تو الهام می‌شود.
لحظه‌ی قربانی و گذشتن از هر آنچه برای تو عزیز است.

آن لحظه عید است و مبارک و پاداشی بزرگ به همراه دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید