کتابخانه‌ی محبوب من, نوشته‌های من

وحشی‌ترین کتاب

کتاب بندها، وحشی‌ترین کتابیه که خوندم.

احساس کردم نویسنده بی‌محابا‌ و ممتد ورود می‌کنه به ذهن، فکر و روحم و فرصت لحظه‌ای نفس کشیدن هم نمیده.

نفس گیر و دلچسب.

دیدگاهتان را بنویسید