نوشته‌های من

آهسته مساویست با سریع

آهسته یعنی روان، روان یعنی سریع

در نتیجه آهسته مساویست با سریع

این حرف یکی از حرف‌های طلایست که به نظرم آدمهای عجول باید سرلوحه‌ی زندگیشان قرارش دهند!

سالها قبل این حرف را از فرد عزیزی شنیدم و این چند روز اخیر دائم در ذهنم می‌چرخید.

ولی قسمت روانش یادم نمی‌آمد و جمله کامل نمی‌شد!

دائم به خودم می‌گفتم چطوری میشد که معادله آهسته یعنی سریع درست درمییومد؟!

امروز صبح موقع رانندگی یادم آمد که…

هر کاری که آهسته انجام شود، راحت و روان پیش می‌رود و هر کاری که راحت و روان پیش برود، سریع جلو می‌رود. در نتیجه آهسته مساویست با سریع.

من به عنوان آدم عجول ماجرای زندگی، بیشتر مواقع از عجله‌ام آسیب دیدم و هر زمانی که صبور بودم و در صلح به سر می‌بردم، همه چیز خیلی راحت و ساده در زندگیم پیش رفته.

این موضوعِ عجله، زود پیش بردن ماجرا و ضربه خوردن از این موضوع حیاتی را، نه تنها در زندگی خودم بلکه در زندگی بسیاری از افراد دیدم.

افرادی که می‌خواهند خیلی سریع کارشان را راه بیندازند و زود به نتیجه برسند.

افرادی که می‌خواهند خیلی زود پولدار و ثروتمند شوند.

افرادی که رابطه‌ی عاطفیشان را خیلی سریع پیش می‌بردند و به جاهای خیلی صمیمی می‌رسانند.

افرادی که خیلی سریع و بدون شناختی با آدمها دوست می‌شوند.

و خیلی موارد دیگر.

و می‌توانید حدس بزنید که نتیجه‌ی تک‌تکشان چه شده…

من در زندگی گاهی بسیار عجول و تکامل طی نکرده، رفتار کردم و در بعضی موارد بسیار صبور و آهسته و تکاملی.

و بدون شک در مواردی که آهسته پیش رفتم، موفق بودم و در زمان‌هایی که سریع پیش رفتم، سر از مرکز زمین درآوردم!

به نظرم از آنجا که بسیاری از آدمها دوست دارند کارشان سریع و راحت پیش برود، هر روز باید با خودشان این جمله‌ی طلایی را تکرار کنند و با در نظر گرفتن این معیار مهم قدمهای زندگیشان را بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید