نوشته‌های من

بار دگر روزگار چون شکر آید

بار دگر روزگار چون شِکَر آید.

🤍

نور ز خورشید جوی، بو‌ که برآید.

🤍

حافظ، شب یلدا، حجت امسال را بر من تمام کرد و حرفی برای من نگذاشت!

به زمان تولد

۱۱ دی ماه ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید