خاطرات یک آرایشگر, نوشته‌های من

عکس بگیرید!

طبق تجربه می‌گم، اگه از موی یه مشتری بعد از تموم شدن کارش، عکس نگیرم، فرد فکر می‌کنه حتماً کارش قشنگ نشده یا اگر مطمئن باشه که قشنگ شده و خیلی هم موهاشو دوست داشته باشه، فکر می‌کنه من دوسش ندارم! حالا یا خودشو یا موهاشو!

بنابراین اگر مشتریتون دیرش نشده بود، حتما ازش عکس بگیرید!

 

دیدگاهتان را بنویسید