نوشته‌های من

دریچه

وقتی بعد از مدت‌ها می‌خواهی دریچه‌ای را باز کنی

باید پشت آن دریچه، نور باشد

اگر نه، باز کردنش، کار عبثی‌ست…