نوشته‌های من

نور زندگی

یه جمله است که من از یکی از دوستان عزیزم چند بار راجع به خودم شنیدم که خیلی به دلم نشست.

بهم می‌گفت:

تو اون زمان نورت زیاد شده بود.

من نور آگاهی و بزرگ شدن و تغییر درونیت رو به چشم می‌دیدم.

 

چقدر قشنگه این جمله

تو نورت زیاد شده بود…

🤍

دیدگاهتان را بنویسید